Another Arnold

A social impact project on the growing distance between urban regions and the countryside.


Scroll naar beneden voor Nederlands


‘’An ambitious farmer’s son living at the countryside of The Netherlands gets the opportunity to study at one of the most prestigious universities in the country. Having arrived here, his views on life seem to dissociate him from his city-raised peers, and he faces immense loneliness as a result.”


This short film and research project covers the story of a young man from the countryside of The Netherlands who tries to settle into city life. Having grown up in a small world surrounded by mainly people with similar ideas about the world, he now finds it difficult to adapt to his new environment. This continuously growing gap between worlds is the central theme in a film where the misunderstanding and distance between people is displayed in the form of a drama. The main character finds difficult to express the views and values he has carried with him his entire life, and people seem to even despise him for his ideas. He’s struggling to make friends in the city and starts questioning his own thoughts, ideas and even his own family. Where does he belong now?​

The growing distance between world views is a globally recurring issue. There’s a trend of people moving from the countryside to cities. Large scale farmer and builder’s protests against government policies confirm once again the existing misunderstanding. People decreasingly seem to identify with each other.

Two different bubbles: the distance between living worlds seems to have never been so big. I can see this in my own country, between the Randstad and the rest of the country. But also in the US, between Chicago and the countryside, between countryside Republicans and urban Democrats. And in reverse. It happens anywhere in the world, and I experience this myself, moving between these worlds on a constant basis.

The project is currently being developed together with producer Wietse Walinga (Eyescool Productions).

Email info@clanstate.com for more information!


Another Arnold pre-teaser from 2019

‘’Een ambiteuze boerenzoon van het Nederlandse platteland krijgt de kans om te studeren aan één van de meest prestigieuze universiteiten van het land. Wanneer hij hier arriveert lijkt zijn wereldbeeld hem te isoleren van zijn stadse studiegenoten en hij dreigt in immense eenzaamheid te vervallen”


Dit korte film en onderzoeksproject gaat over een jongeman van het Nederlandse platteland die in het stadse leven probeert te integreren. Hij is opgegroeid in een kleine wereld, omringt door mensen met voornamelijk dezelfde ideeën over de wereld, waardoor hij het erg moeilijk vindt om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Deze groeiende afstand tussen wereldbeelden is het centrale thema in een film waar het onbegrip en afstand tussen mensen wordt tentoongesteld in de vorm van een drama. De hoofdpersoon vindt het moeilijk de visies en waarden te uiten die hij zijn hele leven met zich meegedragen heeft. De mensen die hij ontmoet lijken hem te verachten om zijn mening. Hij heeft moeite vrienden te maken in de stad en begint aan zijn eigen gedachten, ideeën en zelfs zijn eigen familie te twijfelen. Waar hoort hij nu eigenlijk thuis?

De groeiende afstand tussen wereldbeelden is een globaal terugkerend probleem. Er is een trend dat mensen steeds meer van het platteland naar de stad verhuizen. Grote boerenprotesten tegen overheidsbeleid bevestigen nogmaals de misverstanden die er bestaan. Mensen lijken zich steeds minder met elkaar te kunnen identificeren.

Twee verschillende bubbels: de afstand tussen leefwerelden lijkt nog nooit zo groot geweest. Ik zie dit in mijn eigen land, tussen de Randstad en de rest van het land. Maar ook in de Verenigde Staten, tussen Chicago en het platteland, tussen plattelandse Republikeinen en stadse Democraten. En andersom. Het gebeurt overal ter wereld en ik ervaar dit mijzelf omdat ik mij constant tussen deze twee werelden beweeg.

Het project wordt momenteel ontwikkeld samen met producent Wietse Walinga (Eyescool Productions)

Email info@clanstate.com voor meer informatie!